Vil du se hvilke arrangementer vi har, skal trykke på Arrangementer i den røde bjælke øverst på siden. 


Bestyrelsen i Personaleforening forventer det er muligt at afholde generalforsamling i september måned 2021.

NB: NB: NB: Vær opmærksom på: Hvis du skifter medarbejdernummer vil dit medlemskab af personaleforeningen ikke automatisk fortsætte. Du skal derfor gentilmeldes.

Generalforsamling er ikke afholdt i 2020, på grund af Covid 19. Den nuværende bestyrelse fortsætter arbejdet og afventer en mulighed for, at kunne gennemføre en generalforsamling. Herunder valg og andre spørgsmål. Generalforsamlingen er for nuværende planlagt til at blive gennemført i september måned 2021.