Bestyrelsen

Formand Doris Bisgaard
dobd@skivekommune.dk
Tlf.: 20343004

Næstformand Taus Andersen
pfskive@gmail.com
Mobil.: 30281395

Kasserer Trine Troelsgaard
trtr@skivekommune.dk
Tlf.: 99157228

Susanne Dybdal 

susannedybdal61@gmail.com

Mobil.: 40843695

Birte Andersen
band@skivekommune.dk
Tlf.: 40278641

Pia Jensen

aip_j@hotmail.com

Tlf.: 22593710

Sekretær Karsten D. Pedersen
kadp@skivekommune.dk
Tlf.: 9915 3484

1. Suppleant
Anette Mortensen
amor@skivekommune.dk
Tlf.: 61352283


På bestyrelsesmødet d. 14. juni 2016 er følgende regler aftalt for bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og der bliver IKKE optjent afspadsering og der gives IKKE kørselsgodtgørelse til møderne, da møderne planlægges til afholdelse geografisk forskelligt.
Derimod er der forplejning ved hvert møde, 1 julefrokost årligt, samt deltagelse i arrangementer til ½ pris. Der afholdes ca. 10 møder årligt.