Bestyrelsen

Formand Doris Bisgaard
dobd@skivekommune.dk
Tlf.: 20343004

Næstformand Taus Andersen

pfskive@gmail.com

Mobil.: 30281395

Kasserer & Sekretær

Trine Troelsgaard

trtr@skivekommune.dk
Tlf.: 99157228

Susanne Dybdal 

susannedybdal61@gmail.com

Mobil.: 40843695

Pia Jensen

aip_j@hotmail.com

Tlf.: 22593710

Frank Christensen

frac@skivekommune.dk

Tlf. : 40406917

Anette Mortensen
amor@skivekommune.dk
Tlf.: 61352283

1. Suppleant

Sana Lauridsen

sala@skivekommune.dk

Telefon 24623344

2. Suppleant

Britta Hessellund

brittamwinter@live.dk


På bestyrelsesmødet d. 14. juni 2016 er følgende regler aftalt for bestyrelsens arbejde:
Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og der bliver IKKE optjent afspadsering og der gives IKKE kørselsgodtgørelse til møderne, da møderne planlægges til afholdelse geografisk forskelligt.
Derimod er der forplejning ved hvert møde, 1 julefrokost årligt, samt deltagelse i arrangementer til ½ pris. Der afholdes ca. 10 møder årligt.