Generalforsamling i Skive kommunes personaleforening

Generalforsamlingen er på grund af Corona udsat indtil videre. Vi informere så snart vi ved mere.

Praktisk information

Dato start 17. marts 2020 kl. 17:00
Dato slut 17. marts 2020 kl. 21:00
Tilmeldingsfrist 10. marts 2020 kl. 16:00
Maksimalt køb pr. medlem 1
Antal tilmeldte 51 (149 pladser tilbage)
Adresse Idrætsvej 15, 7870 Roslev
Kontaktperson Trine Troelsgaard
Telefon 21683928
E-mail trtr@skivekommune.dk

Du skal logge på , før du kan bestille.

Yderligere information

Kære medlem

Du inviteres hermed til generalforsamling i Skive kommunes personaleforening. Datoen er den 17-3-2020 kl. 17.00 i Durup hallen. Generalforsamlingen afvikles i henhold til vores vedtægter som er:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab til godkendelse

4. Budget – fastsættelse af kontingent

5. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne: Følgende er på valg:

     Henny Preisler Brandt - genopstiller ikke

     Taus Andersen, genopstiller ikke

     Birte Andersen, genopstiller ikke

     Mona Skov, genopstiller ikke

6. A. Valg af suppleanter

    B. Valg af revisor i henhold til vedtægterne

7. Indkomne forslag - vedtægtsændringer. (Skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen. Forslag sendes til: skpf@skivekommune.dk)     

8. Eventuelt

Generalforsamlingen forventes at blive afholdt mellem kl. 17.00 og 18.00, derefter er der spisning med efterfølgende te og kaffe.

Vi glæder os til at se jer.

Hilsen

Bestyrelsen i personaleforeningen